Λεύκανση δοντιών

μια ασφαλής και ανώδυνη μέθοδος

Dental clinic

Η λεύκανση  δοντιών αποτελεί την πιο απλή και ανώδυνη θεραπεία, προκειμένου να βελτιώσουμε το χαμόγελο μας και τα δόντια να ανακτήσουν το λευκό χρώμα. Υπάρχουν δυο μέθοδοι λεύκανσης δοντιών: η μέθοδος στο ιατρείο και η μέθοδος στο σπίτι. Ο συνδυασμός και των δυο είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος λεύκανσης. Το πλεονέκτημα της μεθόδου στο σπίτι, είναι το μειωμένο κόστος σε σχέση με το κόστος της θεραπείας στο ιατρείο. Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο περιλαμβάνει την κλινική εξέταση και την λήψη αποτυπωμάτων. Κατασκευάζονται ειδικοί νάρθηκες, στους οποίους θα τοποθετείται το λευκαντικό ζελέ και οι νάρθηκες αυτοί θα τοποθετούνται στα δόντια από τον ίδιο τον ασθενή, στην άνεση του σπιτιού του.

Το πλεονέκτημα της λεύκανσης δοντιών στο ιατρείο είναι ότι επιτυγχάνεται γρήγορα αποτέλεσμα σε μικρό χρονικό διάστημα χωρίς την ενεργό συμμετοχή του ασθενή. Η λεύκανση στο ιατρείο ολοκληρώνεται σε 1-3 επισκέψεις. Κάθε επίσκεψη διαρκεί 45λεπτά –1.5 ώρα. Διάφορες συσκευές φωτός (λυχνίες αλογόνου, UV, πλάσματος, laser, κλπ.) χρησιμοποιούνται συχνά κατά την διάρκεια της λεύκανσης στο ιατρείο.

Πρέπει να τονιστεί, ότι η λεύκανση, είναι μια απόλυτα ασφαλής και ανώδυνη μέθοδος, που πρέπει να γίνεται πάντα και μόνο με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου οδοντιάτρου, που γνωρίζει τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των διαφόρων τεχνικών και έτσι είναι σε θέση να προσφέρει μια 100% ασφαλή λεύκανση δοντιών.

Η λεύκανση  δοντιών αποτελεί την πιο απλή και ανώδυνη θεραπεία, προκειμένου να βελτιώσουμε το χαμόγελο μας και τα δόντια να ανακτήσουν το λευκό χρώμα. Υπάρχουν δυο μέθοδοι λεύκανσης δοντιών: η μέθοδος στο ιατρείο και η μέθοδος στο σπίτι. Ο συνδυασμός και των δυο είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος λεύκανσης. Το πλεονέκτημα της μεθόδου στο σπίτι, είναι το μειωμένο κόστος σε σχέση με το κόστος της θεραπείας στο ιατρείο. Η πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο περιλαμβάνει την κλινική εξέταση και την λήψη αποτυπωμάτων. Κατασκευάζονται ειδικοί νάρθηκες, στους οποίους θα τοποθετείται το λευκαντικό ζελέ και οι νάρθηκες αυτοί θα τοποθετούνται στα δόντια από τον ίδιο τον ασθενή, στην άνεση του σπιτιού του.

Το πλεονέκτημα της λεύκανσης δοντιών στο ιατρείο είναι ότι επιτυγχάνεται γρήγορα αποτέλεσμα σε μικρό χρονικό διάστημα χωρίς την ενεργό συμμετοχή του ασθενή. Η λεύκανση στο ιατρείο ολοκληρώνεται σε 1-3 επισκέψεις. Κάθε επίσκεψη διαρκεί 45λεπτά –1.5 ώρα. Διάφορες συσκευές φωτός (λυχνίες αλογόνου, UV, πλάσματος, laser, κλπ.) χρησιμοποιούνται συχνά κατά την διάρκεια της λεύκανσης στο ιατρείο.

Πρέπει να τονιστεί, ότι η λεύκανση, είναι μια απόλυτα ασφαλής και ανώδυνη μέθοδος, που πρέπει να γίνεται πάντα και μόνο με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου οδοντιάτρου, που γνωρίζει τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των διαφόρων τεχνικών και έτσι είναι σε θέση να προσφέρει μια 100% ασφαλή λεύκανση δοντιών.