Αφαίρεση μαύρων σφραγισμάτων

Κάθε φορά που αφαιρούμε ένα παλιό σφράγισμα αμαλγάματος (αφαίρεση μαύρων σφραγισμάτων), ειδικά σε ασθενείς που κάνουν ομοιοπαθητική θεραπεία, πρέπει να ακολουθούμε συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να αποφεύγεται η κατάποση και η εισπνοή του υδραργύρου και των άλλων ουσιών που υπάρχουν στο αμάλγαμα. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει ειδικό πρωτόκολλο ασφαλούς αφαίρεσης των παλιών μαύρων σφραγισμάτων, το οποίο χρησιμοποιούμε στο ιατρείο μας, που περιλαμβάνει τα εξής:

1. Χρήση ειδικής αναρρόφησης.
2. Χρήση απομονωτήρος.
3. Καταιονισμοί-ψύξη περιοχής
4. Κάλυψη προσώπου ασθενούς.
5. Αερισμός-ιονισμός χώρου.
6. Αποστείρωση οδοντικών ιστών μετά την αφαίρεση.
7. Detoxification ασθενούς, με ομοιοπαθητικά και φυτοθεραπευτικά σκευάσματα, πριν και μετά την διαδικασία, για την απομάκρυνση του αμαλγάματος και υδραργύρου από τον οργανισμό.
8. Αφαίρεση εμφράξεως αμαλγάματος σε, όσο το δυνατόν, μεγαλύτερα κομμάτια.
9. Χρήση υπεροξειδίου του αζώτου.
10. Αφαίρεση μέχρι 3 εμφράξεων ανά εβδομάδα.
11. Φίλτρο στο οδοντιατρικό μηχάνημα, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον, μέσω της αποχέτευσης (“Πράσινη” Οδοντιατρική).

Before

After

αφαίρεση αμαγάλματος υδραργύρου